Hộp thư tư vấn tâm lý-sức khỏe cho sinh viên và viên chức, người lao động

20 tháng 8, 2020
Để từng bước đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý, sức khỏe cho sinh viên và viên chức, người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp, Phòng CT&CTSV thiết lập hộp thư này để tiếp nhận nhu cầu.

Các vấn đề cần tư vấn sẽ được chuyển đến chuyên gia, bác sĩ và hồi đáp lại sớm nhất. Việc tư vấn sẽ được giữ bí mật nếu người có nhu cầu tư vấn chưa cho phép công khai. Địa chỉ hộp thư: tuvantamly.suckhoe.vnuf@gmail.com

 


Chia sẻ