Khác
Hướng dẫn nội dung, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt lớp 19 tháng 3, 2014

Họp lớp là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong hoạt động của một tập thể lớp sinh viên. Để buổi họp lớp có hiệu quả, Ban cán sự lớp cần có phương pháp tổ chức tốt.

Đọc tiếp
Mẫu và hướng dẫn khai hồ sơ, lý lịch của người xin vào Đảng 12 tháng 3, 2014

Nhằm hỗ trợ sinh viên làm hồ sơ vào Đảng, Chi ủy Phòng CT&CTSV giới thiệu 1 số mẫu và hướng dẫn để SV tham khảo. Chi tiết xem tệp đính kèm.

Đọc tiếp