Mẫu và hướng dẫn khai hồ sơ, lý lịch của người xin vào Đảng

12 tháng 3, 2014
Nhằm hỗ trợ sinh viên làm hồ sơ vào Đảng, Chi ủy Phòng CT&CTSV giới thiệu 1 số mẫu và hướng dẫn để SV tham khảo. Chi tiết xem tệp đính kèm.

 

Mẫu 2-KNĐ: LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Một số mẫu khác

 


Chia sẻ