Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui

13 tháng 4, 2016
Phòng CT-CTSV đăng tải Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui và Quyết định số 1325...

Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui xem TẠI ĐÂY

Quyết định về việc đính chính Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui xem TẠI ĐÂY


Chia sẻ