Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập...

17 tháng 3, 2014
Các văn bản qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Chi tiết xem các tệp đính kèm.

 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP (2015-2021)  

HD thuc hien ND86

---

* Hồ sơ miễn, giảm học phí

         - Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu kèm theo);

         - Bản sao giấy khai sinh;

          - Bản sao công chứng các minh chứng thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí.

* Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

          Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên  (Phòng 210B – nhà A1) trong vòng 30 ngày bắt đầu các kỳ học ./.  


Chia sẻ