Qui chế, qui định
Quy định Văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của SV Trường ĐHLN 23 tháng 1, 2018

Quy định này áp dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp
Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hình thức vừa làm vừa học 9 tháng 3, 2017

Ngày 10/3/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT về Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hình thức vừa làm vừa học.

Đọc tiếp
Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui 13 tháng 4, 2016

Phòng CT-CTSV đăng tải Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính qui và Quyết định số 1325...

Đọc tiếp
Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số 16 tháng 9, 2015

Chi tiết xem tại các văn bản đính kèm dưới đây:

Đọc tiếp
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH chính qui 15 tháng 9, 2015

Ngày 12/8/2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ ĐH chính qui. Chi tiết xem...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 13 kết quả.
của 2