Tuyển nữ làm giặt là tại Nhật Bản 01 năm 24 tháng 8, 2017

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO) - Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phòng CT-CTSV thông báo đơn hàng tuyển nữ làm giặt là tại Nhật Bản 01 năm. Chi tiết xem đơn hàng đính kèm; liên hệ tại Phòng CT-CTSV (phòng 210 nhà A1). Email: tuvansvln@gmail.com/. Điện thoại: 02432939386 - 0963272671.

Đọc tiếp
Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 6-2017 14 tháng 7, 2017

Ngày 29-6-2017, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xem xét và nhất trí để 08 quần chúng ưu tú có tên dưới đây khai lý lịch xin vào Đảng:

Đọc tiếp
Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 5-2017 8 tháng 6, 2017

Ngày 25-5-2017, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xem xét và nhất trí để 03 quần chúng ưu tú có tên dưới đây khai lý lịch xin vào Đảng:

Đọc tiếp
Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 4-2017 28 tháng 4, 2017

Ngày 27-4-2017, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xem xét và nhất trí để 04 quần chúng ưu tú có tên dưới đây khai lý lịch xin vào Đảng:

Đọc tiếp
Kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng tháng 01-2017 18 tháng 1, 2017

Ngày 16-01-2017, Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã xem xét và nhất trí để 25 quần chúng ưu tú có tên dưới đây khai lý lịch xin vào Đảng:

Đọc tiếp