Tuyển 20 nữ Kỹ sư và Cử nhân đi làm việc tại Nhật Bản 25 tháng 1, 2018

- Công việc: làm trong nhà máy sản xuất mỹ phẩm, kiểm hàng; - Thời hạn làm việc: 3-5 năm; được kéo dài thời hạn hợp đồng 5 năm hoặc hơn nữa; - Đăng ký: trước ngày 07/02/2018.

Đọc tiếp
Cập nhật kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng hàng tháng 14 tháng 7, 2017

Đây là danh sách quần chúng ưu tú đã được Hội nghị Chi bộ nhất trí để làm hồ sơ vào Đảng. Các quần chúng liên hệ mua hồ sơ tại Văn phòng Đảng ủy Trường (phòng 506, nhà A2); chủ động khai lý lịch vào Đảng theo mẫu 2-KNĐ ở dưới và đến phòng 210 nhà A1 để được hướng dẫn các bước tiếp theo nếu chưa rõ.

Đọc tiếp
Tuyển nữ làm giặt là tại Nhật Bản 01 năm 24 tháng 8, 2017

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO) - Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phòng CT-CTSV thông báo đơn hàng tuyển nữ làm giặt là tại Nhật Bản 01 năm. Chi tiết xem đơn hàng đính kèm; liên hệ tại Phòng CT-CTSV (phòng 210 nhà A1). Email: tuvansvln@gmail.com/. Điện thoại: 02432939386 - 0963272671.

Đọc tiếp