Thông báo
Cập nhật: Danh sách quần chúng-sinh viên ưu tú được xét, đề nghị kết nạp Đảng 14 tháng 7, 2017

Đây là danh sách quần chúng ưu tú đã được Hội nghị Chi bộ nhất trí để làm hồ sơ vào Đảng. Các quần chúng liên hệ mua hồ sơ tại Văn phòng Đảng ủy Trường (phòng 506, nhà A2); chủ động khai lý lịch vào Đảng theo mẫu 2-KNĐ ở dưới và đến Phòng CT&CTSV để được hướng dẫn các bước tiếp theo nếu chưa rõ.

Đọc tiếp
Tuyển học viên Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel khoá 2020-2021 26 tháng 12, 2019

Nam, nữ: có độ tuổi từ 20 đến 25, đủ sức khoẻ làm việc. Những học viên tham gia chương trình phải là sinh viên đã học hết năm thứ 2 trở lên hoặc vừa tốt nghiệp chưa quá 2 năm của các trường Đại học, Cao đẳng có chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp như: Trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thủy sản, kinh tế nông nghiệp, thực phẩm, sinh học, tài nguyên môi trường, bảo vệ thực vật.

Đọc tiếp