Chương trình tu nghiệp sinh Israel và Chương trình thạc sĩ thực hành nông nghiệp tại Đài Loan năm 2019

2 tháng 11, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CTSV

--------------------------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Tuyển học viên Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel và Chương trình thạc sĩ thực hành nông nghiệp tại Đài Loan năm 2019

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO) - Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phòng CT&CTSV thông báo Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel và Chương trình thạc sĩ thực hành nông nghiệp tại Đài Loan năm 2019 như sau:

1. Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel

Nội dung Chương trình xem Thông báo kèm theo TẠI ĐÂY.

Hạn tuyển sinh đợt 1: tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ tháng 11/2018 đến ngày 30/01/2019. SV đăng ký trong đợt 1 sẽ có cơ hội trúng tuyển cao hơn các đợt tiếp theo.

Sau khi có danh sách đăng ký, Công ty OLECO đến trực tiếp Trường ĐHLN để sơ tuyển ứng viên hoặc phỏng vấn qua Internet.

2. Chương trình thạc sĩ thực hành nông nghiệp tại Đài Loan: nội dung Chương trình xem Thông báo kèm theo TẠI ĐÂY.

Sinh viên đăng ký tham gia Chương trình qua 1 trong 2 hình thức sau:

- Đăng ký theo mẫu TẠI ĐÂY gửi đến email: tuvansvln@gmail.com (có thể đăng ký nhiều người; sẽ có xác nhận);

- Đăng ký trực tiếp tại Phòng CT&CTSV (phòng 210 nhà A1).

Các vấn đề khác cần hỏi, SV liên hệ qua email trên hoặc số điện thoại: 0898 064 789./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c);

- Website trường;

- Lưu: CT&CTSV.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hà


Chia sẻ