Tổ chức Hội thi Tiếng hát HSSV Trường ĐHLN lần thứ XVI, năm 2018

11 tháng 9, 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

---------------------------

Số: 1920 /TB-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cuộc thi "Tiếng hát học sinh, sinh viên

Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XVI, năm 2018"

Thực hiện kế hoạch công tác văn thể năm 2018 của Trường Đại học Lâm nghiệp; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11; đồng thời tuyển chọn thêm các thành viên bổ sung cho Đội văn nghệ trường, Trường ĐHLN tổ chức cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên lần thứ XVI, năm 2018".

I. ĐỐI TƯỢNG

- Sinh viên các khóa: 61, 62, 63 đang học tập tại Trường ĐHLN;

- Học sinh Trường THPH Lâm nghiệp.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH

1. Nội dung, thể loại

Nội dung: Các bài hát được phép lưu hành trên thị trường: khuyến khích các tiết mục có phụ họa (được tính điểm). Các bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng nước ngoài phải có 1 lần hát bằng tiếng Việt phổ thông hoặc có phần dịch lời sang tiếng Việt gửi trước cho Ban tổ chức.

Thể loại: Nhạc cổ điển, thính phòng; truyền thống (dân gian, dân gian đương đại); nhạc đại chúng (Pop, Rock, jazz, Blues, rap, hip hop, country, Electronic, dance...).

2. Nhạc đệm và hát

- Thí sinh chủ động về nhạc đệm cho tiết mục dự thi; các phần nhạc đệm sẵn phải nộp file nhạc (sử dụng các định dạng MP3, FLAC, WAV; chất lượng tối thiểu 128kbps) cho Ban tổ chức 02 ngày trước khi thi để kiểm tra;

- Người ngoài sân khấu không được hát thay phần người đang biểu diễn trên sân khấu. Nếu dùng dữ liệu nhạc thì không được dùng nhạc đã có phần hát chính (cho phép có hát bè).

3. Chấm điểm

- Điểm tiết mục: các tiết mục dự thi được chấm theo thang điểm 10, lẻ đến 0,1. Điểm tiết mục là trung bình chung tổng điểm của các giám khảo cho tiết mục đó. Các tiêu chí chấm điểm:

+ Giọng hát, truyền cảm, đúng nhạc: 06 điểm;

+ Phong cách biểu diễn: 02 điểm;

+ Trang phục, đạo cụ (hoặc có múa phụ hoạ) phù hợp với nội dung bài hát: 02 điểm.

4. Giải thưởng    

- Giải bình chọn qua mạng: 02 giải bình chọn;

- Giải sân khấu hóa: 01 giải A trị giá 1.500.000 đồng, 02 giải B trị giá 1.000.000 đồng/giải, 04 giải C trị giá 700.000 đồng/giải, 10 giải KK, 05 giải phụ;

Ngoài ra, các thí sinh được vào vòng chung khảo được tặng biểu trưng "Tiếng hát học sinh, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp".

5. Đăng ký dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức sau:

Cách 1. Thí sinh vào liên kết: https://goo.gl/forms/TpZZ9qcrSg1q3sNu1 để đăng ký trực tiếp theo hướng dẫn. 

Cách 2. Thí sinh chỉ cần đăng ký  tại trang facebook: Đoàn thanh niên trường Đại học Lâm nghiệp

Cách 3. Đăng ký dự thi tại Văn phòng Đoàn TN, Hội SV trường (phòng 106-107 nhà A1) hoặc tại Phòng CT&CTSV (110B nhà A1) trước 15h00 ngày 15/9/2018. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm thông báo này, tải về tại website: ctsv.vnuf.edu.vn hoặc trang facebook: Đoàn thanh niên trường Đại học Lâm nghiệp

- 02 ảnh: 01 ảnh chân dung, 01 ảnh toàn thân, nộp cùng Phiếu đăng ký dự thi (có mẫu kèm theo) hoặc gửi qua địa chỉ email: tienghatsinhvien.vfu@gmail.com (ghi rõ họ và tên, lớp, mã SV).

6. Chuẩn bị: Thí sinh tự chuẩn bị các phần sau để tham gia Vòng 1:

- Chuẩn bị 1 đến 2 bài hát dự thi;

- Tự chuẩn bị nhạc beat, nhạc nền để hát;

- Trang phục lịch sự.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THI (dự kiến)

1. Phần sân khấu hóa: Cuộc thi tổ chức tại Hội trường G6, Trường ĐHLN và được chia 2 vòng:

1.1. Vòng sơ khảo

- Sơ khảo 1: Từ 19h00 ngày 21-22/9/2018;

- Sơ khảo 2: Từ 19h00 ngày 28/9/2018.

1.2. Vòng chung khảo

- Khớp nhạc và tập luyện: từ 04/10 đến 10/10/2018;

- Đêm Chung kết: từ 19h30 ngày 09/10/2018.

2. Phần bình chọn

2.1. Bình chọn qua mạng xã hội: Dành cho tất cả các thí sinh

- Qua trang facebook: Đoàn thanh niên trường Đại học Lâm nghiệp

* Nhấn Like + theo dõi và chia sẻ trên trang: Đoàn thanh niên trường Đại học lâm nghiệp

- Thể lệ bình chọn được tính theo lượt like chia sẻ ảnh dự thi của từng thí sinh.

+ 1 lượt like (thích) = 1 điểm

+ 1 lượt share (chia sẻ) = 5 điểm

Bình chọn đợt 1: Bắt đầu mở bình chọn  từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 kết thúc vào ngày 26 tháng 9 năm 2018 (05 thí sinh được bình chọn cao nhất trong đợt 1 sẽ được ĐẶC CÁCH tham gia vòng Sơ khảo 2).

Bình chọn đợt 2 (dành cho tất cả các thí sinh): Bắt đầu mở bình chọn  từ ngày 28 tháng 9 năm 2018 kết thúc vào ngày 08 tháng 10 năm 2018 (thí sinh được bình chọn cao nhất sẽ được trao giải Bình chọn trong đêm Chung khảo diễn ra vào ngày 09/10/2018).

* Nếu BTC phát hiện nếu có gian lận trong bình chọn sẽ bị trừ toàn bộ điểm của thí sinh và bị loại khỏi cuộc thi.

Ban tổ chức có quyền quyết định cao nhất; có quyền sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung thể lệ, quy định để cuộc thi công bằng, hiệu quả, tiết kiệm.

Các vấn đề khác cần trao đổi, xin liên hệ: Phòng 106, 107 nhà A1:

- Ông Phạm Gia Thanh, Bí thư Đoàn trường, ĐT: 0906.199.696;

- Ông Nguyễn Đàm Vương, UVBCH Đoàn trường, ĐT: 0977.230.118.

Nhận thông báo này, đề nghị Ban cán sự các lớp, BCH các chi đoàn phổ biến tới toàn thể học sinh, sinh viên trong đơn vị được biết để tham gia./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Ban TC&WS (đăng website);

- Các lớp HSSV;

- Đoàn TN, Hội SV trường;

- Lưu: VT, CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Quang Bảo

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc thi Tiếng hát Học sinh, sinh viên Trường Đại họcLâm nghiệp

lần thứ XVI, năm 2018

 

Kính gửi:           Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên

Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XVI, năm2018.

 

Họ và tên:  ……………………......…………Nam/Nữ: …………………………

Lớp: ……………..........…..……Khoa/viện/trường THPT:…………………….....

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………........................

Điện thoại: ………………..…… Email: …………………………………..........

Facebook: ………………………………………………………………................

Sở thích: ………………………………………………………………................

Bài hát đăng ký (mỗi thí sinh có thể đăng ký từ 02-03 bài).

TT

Tên bài hát

Tác giả

Nhạc đệm

Nhạc sẵn

Có nhạc cụ đệm hát

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Cảm nhận về cuộc thi: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tôi xin đăng ký tham gia Cuộc thi và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định về nội dung, chương trình, kế hoạch và các yêu cầu của Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra./.

 

Hà Nội, ngày…… tháng ….năm 2018

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(, ghi rõ họ tên)

 

 

 

- Phiếu này nộp tại Văn phòng Đoàn TN, Hội SV trường (P.106, 107 nhà A1) hoặc tại Phòng CT&CTSV (110B nhà A1) trước 15h00 ngày 18/9/2018;

- Thí sinh nộp kèm theo 02 ảnh (01 ảnh chân dung, 01 ảnh toàn thân) hoặc nộp qua email: tienghatsinhvien.vfu@gmail.com

Hotline: 0906.199.696 (Ô Thanh); 0977.230.118 (Ô Vương);

Fanpage: Tiếng hát sinh viên ĐH Lâm nghiệp (ISINGVFU)


Chia sẻ