Tổ chức Hội thảo cơ hội nhận học bổng tại Đài Loan năm 2017

12 tháng 5, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CTSV

-----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo cơ hội nhận học bổng tại Đài Loan năm 2017

 

            Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp với Công ty cổ phần Học viện HYP Toàn Cầu tổ chức Hội thảo cơ hội nhận học bổng tại Đài Loan năm 2017.

            - Thời gian: 13h30 ngày 20/5/2017 (thứ Bảy);

            - Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

            - Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp năm 2017.

Chi tiết liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Lâm nghiệp (phòng 210 nhà A1). Email: tuvansvln@gmail.com. ĐT:  0432939386 - 0963272671./.

                  TRƯỞNG PHÒNG

 

                      Nguyễn Sỹ Hà

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ