Tuyển nữ làm giặt là tại Nhật Bản 01 năm

24 tháng 8, 2017
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO) - Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phòng CT-CTSV thông báo đơn hàng tuyển nữ làm giặt là tại Nhật Bản 01 năm. Chi tiết xem đơn hàng đính kèm; liên hệ tại Phòng CT-CTSV (phòng 210 nhà A1). Email: tuvansvln@gmail.com/. Điện thoại: 02432939386 - 0963272671.

ĐƠN HÀNG GIẶT LÀ 1 NĂM


Chia sẻ