Tổ chức cuộc thi "Tiếng hát học sinh, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XV, năm 2017"

19 tháng 9, 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

-----------------------

Số: 1770/TB-ĐHLN-CTCTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cuộc thi "Tiếng hát học sinh, sinh viên

Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XV, năm 2017"

Thực hiện kế hoạch công tác văn thể năm 2017 của Trường Đại học Lâm nghiệp; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11; đồng thời tuyển chọn thêm các thành viên bổ sung cho Đội văn nghệ trường, Trường ĐHLN tổ chức cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên lần thứ XV, năm 2017".

I. ĐỐI TƯỢNG

- Sinh viên chính quy các khóa 60, 61, 62 đang học tập tại Trường ĐHLN;

- Học sinh Ban Phổ thông dân tộc nội trú.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH

1. Nội dung bài hát

Các bài hát được phép lưu hành trên thị trường: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người, ngành nghề....; khuyến khích các tiết mục có phụ họa (được tính điểm). Các bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng nước ngoài phải có 1 lần hát bằng tiếng Việt phổ thông hoặc có phần dịch lời sang tiếng Việt gửi trước cho Ban tổ chức.

2. Nhạc đệm và hát

- Các tiết mục có nhu cầu sử dụng nhạc của Ban tổ chức phải đăng ký trước (cùng với bản đăng ký tiết mục dự thi) để được ghép nhạc. Các tiết mục có nhạc riêng, thí sinh phải tự chuẩn bị nhạc cụ, nộp dữ liệu nhạc tiết mục dự thi cho Ban tổ chức trước ngày thi để kiểm tra;

- Người ngoài sân khấu không được hát thay phần người đang biểu diễn trên sân khấu. Nếu dùng dữ liệu nhạc thì không được dùng nhạc đã có phần hát chính (cho phép dữ liệu nhạc có hát bè).

3. Chấm điểm

- Điểm tiết mục: các tiết mục dự thi được chấm theo thang điểm 10, lẻ đến 0,1. Điểm tiết mục là trung bình chung tổng điểm của các giám khảo cho tiết mục đó. Các tiêu chí chấm điểm:

+ Giọng hát, truyền cảm, đúng nhạc: 06 điểm;

+ Phong cách biểu diễn: 02 điểm;

+ Trang phục đẹp, đạo cụ (hoặc có múa phụ hoạ) phù hợp với nội dung bài hát: 02 điểm.

4. Giải thưởng    

- Giải bình chọn qua mạng: 02 giải bình chọn;

- Giải sân khấu hóa: 01 giải Xuất sắc, 01 giải A, 03 giải B, 06 giải C, 10 giải KK, 05 giải phụ;

Ngoài ra, các thí sinh được vào vòng chung khảo được tặng 01 biểu trưng "Tiếng hát học sinh, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp" và quà tặng của Nhà tài trợ cho cuộc thi.

5. Đăng ký dự thi

Thí sinh đăng ký dự thi tại Văn phòng Đoàn TN, Hội SV trường (phòng 106-107 nhà A1) hoặc tại Phòng CT&CTSV (210 nhà A1) trước 15h00 ngày 05/10/2017. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm thông báo này hoặc tải về tại website: ctsv.vnuf.edu.vn;

- 02 ảnh: 01 ảnh chân dung, 01 ảnh toàn thân, nộp cùng Phiếu đăng ký dự thi hoặc gửi qua địa chỉ email: tienghatsinhvien.vfu@gmail.com (ghi rõ họ và tên, lớp, mã SV).

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THI

          Cuộc thi tổ chức tại Hội trường G6, Trường ĐHLN và được chia 2 vòng:

1. Vòng sơ khảo

- Từ 19h00 ngày 05/10/2017: thí sinh tập trung nghe phổ biến thể lệ, thứ tự và dự thi sơ khảo;

- Từ 19h00 ngày 13/10/2017: Vòng 2 sơ khảo.

2. Vòng chung khảo

          - Khớp nhạc và tập luyện: từ 14/10 đến 02/11/2017;

          - Tổ chức thi: dự kiến từ 19h30 ngày 03/11/2017.

Các vấn đề khác cần trao đổi, xin liên hệ: Phòng 106, 107 nhà A1

- Ông Phạm Gia Thanh, Bí thư Đoàn trường, ĐT: 0906.199.696;

- Ông Nguyễn Đàm Vương, UVBCH Đoàn trường, ĐT: 0977.230.118;

- Ông Nguyễn Duy Vượng, Chủ tịch Hội SV trường, ĐT: 0967.601.638.

Nhận thông báo này, đề nghị Ban cán sự các lớp, BCH các chi đoàn phổ biến tới toàn thể học sinh, sinh viên trong đơn vị được biết để tham gia./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các lớp HSSV;

- Đoàn TN, Hội SV trường;

- Lưu: VT, CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Thế Đồi


Chia sẻ