Xét giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ XVI năm 2018

8 tháng 5, 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do- Hạnh phúc

 

Số:     927  /TB-ĐHLN-CTCTSV

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc xét giải thưởng, học bổng KOVA lần thứ 16 –năm 2018

Theo Thông báo ngày 23/4/2018 của Uỷ ban giải thưởng KOVA về việc xét và giới thiệu trao tặng các suất học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 16– năm 2018. Hiệu trưởng đề nghịTrưởng cácKhoa/Viện chỉ đạo Cố vấn học tập thông báo tới các lớp SVđược biết, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét

Đối tượng tham gia là sinh viên đại học hệ chính quy không là sinh viên năm đầu và năm cuối khoá học.

1.1 Tiêu chuẩn về giải thưởng KOVA- hạng mục Triển vọng(02 suất):

Sinh viên đạt loại xuất sắc cóđạo đức tốt, chủ nhiệm đề tàiNCKH đạt giải cấp trường trở lên trong năm 2017 hoặc 2018,là những sinh viên chưa từng nhận giải KOVA – hạng mục triển vọng.

1.2 Tiêu chuẩn về học bổng KOVA- hạng mục Nghị lực(05 suất):

Sinh viên đạt loại giỏi/xuất sắc cóđạo đức tốt; thuộc một trong các đối tượnggia đìnhsinh viên hộnghèo/cận nghèo, mồ côi, bản thân SV hoặc bố mẹ khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình khó khăn đượcđịa phương xác nhận. Không thuộc các đối tượngđã nhận học bổng toàn phần hàng năm, nhận trợ cấp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong năm 2017 từ các tổ chức khác.

2. Hồ sơ gồm có:

2.1 Hồ sơ giải thưởng

- Đơn xin tham gia xét giải thưởng KOVA;

- Bảngđiểmtừng học kỳcó xác nhận của nhà trường;

- Bản báo cáo đầyđủ đề tài nghiên cứu khoa họcvà các minh chứng kèm theo như giấy khen, chứng nhận thành tích…;

- CMND bản photo công chứng;

- 01 ảnh chân dung (15x20), mặcáo sơ mi trắng.

2.2 Hồ sơ học bổng

- Đơn xin tham gia xét học bổng KOVA;

- Bảngđiểm từng học kỳ có xác nhận của nhà trường;

- Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương và các giấy tờminh chứng như sổ hộ nghèo/cận nghèo, giấy chứng nhận mồ côi, giấy chứng nhận gia đình gặp khó khăn …;

- Giấy khen, giấy chứng nhận thành tích nếu có;

- Một số hìnhảnh ngôi nhà gia đình sinh viên đang sinh sống, gồm: 1 tấm toàn cảnh ngôi nhà chụp từ phía trước và một số tấm bên trong ngôi nhà;

- CMND photo công chứng;

- 01 ảnh chân dung (15 x 20), mặcáo sơ mi trắng;

Đơn xin tham gia, bản kê khai thông tin gia đình có mẫu kèm theo và tải về tạiđịa chỉwebsite: ctsv.vnuf.edu.vn.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian:chậm nhất vào ngày 30/5/2018;

- Địa chỉ: Phòng CT&CTSV (người nhận: ông Mạnh, phòng210 nhà A1)./.

CÁC MẪU TẢI VỀ:

KP16 NGHI LUC

KP16 TRIEN VONG

Nơi nhận:

-Hiệu trưởng (để b/c);

- Trưởng các Khoa/Viện;

- Lớp SV chính quy K60, 61 và K59 hệ 5 năm;

-vWebsite Trường;

-Lưu: VT, CT&CTSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Quang Bảo

 

 


Chia sẻ