Chào mừng đến với phòng Chính trị - Công tác sinh viên

Hội nghị Cố vấn học tập, năm học 2016-2017

8 tháng 11, 2016
Thực hiện Nghị quyết số 260-NQ/ĐU ngày 27/10/2016 của Đảng ủy Trường, ngày 03/11/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Cố vấn học tập, năm học 2016-2017 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Bùi Thế Đồi, Phó Hiệu trưởng.

Thành phần dự Hội nghị gồm: Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Chính trị và CTSV, Tài chính-Kế toán, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Quản trị-Thiết bị, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ, Hành chính tổng hợp, Thanh tra; đại diện lãnh đạo các khoa/viện đào tạo, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường; Cố vấn học tập (CVHT), Trợ lý các khoa/viện.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo về công tác CVHT năm học 2015-2016, định hướng công tác CVHT năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo của Phòng CT-CTSV; tham luận của 04 đơn vị: Khoa QLTNR&MT, Khoa KT&QTKD, Khoa CĐ&CT, Viện KTCQ&NT và ý kiến phát biểu thảo luận của 07 cá nhân.

 

 


Chia sẻ