Chào mừng đến với phòng Chính trị - Công tác sinh viên

Khai giảng K21 hệ liên thông vừa làm vừa học tại Phú Thọ

11 tháng 12, 2016
Ngày 10/12/2016, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khai giảng khóa 21 (2016-2019) hệ liên thông vừa làm vừa học ngành Kinh tế nông nghiệp.

Dự Lễ khai giảng có: PGS.TS. Nguyễn Văn Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTSV, Trường Đại học Lâm nghiệp; nhà giáo Nguyễn Đình Hà, Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ; đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hạ Hòa, cựu sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp và 54 sinh viên K21 liên thông VLVH ngành Kinh tế nông nghiệp.

Văn nghệ chào mừng

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐHLN phát biểu khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Văn Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐHLN đã giới thiệu nhanh về lịch sử và sự phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp và những thành tích to lớn mà Nhà trường đã đạt được qua các thời kỳ; qui mô và đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện nay; chiến lược phát triển Trường trong những giai đoạn tiếp theo...

Nhà giáo Nguyễn Đình Hà, Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ phát biểu và tặng hoa cho K21 liên thông VLVH

Đại diện sinh viên K21 liên thông VLVH phát biểu tại Lễ khai giảng

3 cựu sinh viên Trường ĐHLN (Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND và Trưởng phòng TN-MT huyện Hạ Hòa)  tặng hoa chúc mừng Nhà trường

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hạ Hòa, cựu sinh viên Trường ĐHLN tặng hoa chúc mừng TTGDTX và SV K21

Kết thúc Lễ khai giảng, Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTSV Trường ĐHLN và giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến các qui chế về đào tạo và công tác sinh viên có liên quan trực tiếp đến người học và trao đổi các vấn đề người học quan tâm./.

Nguyễn Chí Lâm, Phòng CT&CTSV


Chia sẻ