Danh sách cán bộ, viên chức và nhiệm vụ của từng người 30 tháng 12, 2013

Phòng CT-CTSV hiện có 13 cán bộ, viên chức, LĐHĐ. Dưới đây là danh sách và nhiệm vụ cụ thể của từng người.

Đọc tiếp