Mời đăng ký tham gia Mạng lưới cựu sinh viên, học viên Trường Đại học Lâm nghiệp 25 tháng 3, 2021

Kính gửi: Cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Lễ công bố Quyết định thành lập Hội cựu sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Sơn La và kỷ niệm 61 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam 29 tháng 11, 2020

Sáng ngày 29/11/2020, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Hội cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội cựu học viên, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Sơn La và kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2020).

Đọc tiếp