Mời đăng ký tham gia Mạng lưới cựu sinh viên, học viên Trường Đại học Lâm nghiệp

25 tháng 3, 2021
Kính gửi: Cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Lâm nghiệp

Với mục đích kết nối các thế hệ cựu sinh viên, học viên, NCS để hỗ trợ, chia sẻ, hợp tác trong công việc, trong cuộc sống, đồng hành cùng sự phát triển của Nhà trường, kính mong cựu sinh viên, học viên, NCS Trường Đại học Lâm nghiệp dành thời gian cung cấp thông tin dưới đây (đường link hoặc quét mã QR) để đăng ký tham gia Mạng lưới cựu sinh viên, học viên Nhà trường:

https://forms.gle/GeiayiTkBSGHoWZp8

Trân trọng cảm ơn!


Chia sẻ