Khác
Hộp thư tư vấn tâm lý-sức khỏe cho sinh viên và viên chức, người lao động 20 tháng 8, 2020

Để từng bước đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý, sức khỏe cho sinh viên và viên chức, người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp, Phòng CT&CTSV thiết lập hộp thư này để tiếp nhận nhu cầu.

Đọc tiếp
Các mẫu dùng cho đại hội lớp sinh viên 14 tháng 8, 2018

Để giúp các lớp SV tổ chức đại hội đầu năm học chất lượng và hiệu quả, Phòng CT-CTSV cung cấp một số mẫu dùng cho đại hội:

Đọc tiếp
Một số mẫu đơn, giấy xác nhận thường dùng cho sinh viên 14 tháng 8, 2018

Các mẫu nằm trong file: Giấy xác nhận để SV vay vốn; Giấy xác nhận là SV; Đơn xin tạm ngừng và bảo lưu kết quả học tập.

Đọc tiếp
Hướng dẫn nội dung, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt lớp 19 tháng 3, 2014

Họp lớp là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong hoạt động của một tập thể lớp sinh viên. Để buổi họp lớp có hiệu quả, Ban cán sự lớp cần có phương pháp tổ chức tốt.

Đọc tiếp
Mẫu và hướng dẫn khai hồ sơ, lý lịch của người xin vào Đảng 12 tháng 3, 2014

Nhằm hỗ trợ sinh viên làm hồ sơ vào Đảng, Chi ủy Phòng CT&CTSV giới thiệu 1 số mẫu và hướng dẫn để SV tham khảo. Chi tiết xem tệp đính kèm.

Đọc tiếp