Danh sách người mua nấm Đông trùng hạ thảo ủng hộ Quỹ khuyến học sinh viên (cập nhật)

16 tháng 6, 2020
DANH SÁCH NGƯỜI MUA ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
           
STT Họ và tên Đơn vị Số lượng
(Hộp tươi)
Số lượng
(Hộp khô)
Thành tiền
1 VŨ TIẾN THỊNH Phòng ĐT SĐH   4 1,600,000
2 PHẠM GIA THANH Phòng CT CTSV 2   200,000
3 NGUYỄN PHÚ TRỌNG Hội Sinh Viên trường 5 1 900,000
4 HOÀNG VĂN SÂM Phòng hợp tác quốc tế   4 1,600,000
5 TRẦN VĂN CHỨ Ban giám hiệu   10 4,200,000
6 NGUYỄN CHÍ LÂM  Phòng CT CTSV   2 800,000
7 VŨ ĐĂNG TUỆ Phòng tổ chức cán bộ   2 800,000
8 NGUYỄN THỊ THƠ  Viện CNSH LN 2   200,000
9 TẠ HỒNG ĐÔNG  Phòng HCTH 2   200,000
10 NGUYỄN ĐỨC VINH K62-QLTMT   2 800,000
11 NGUYỄN THỊ SINH Phụ huynh SV Nhung K61 Đội VN Hòa Bình 1 1 500,000
12 NGUYỄN VĂN QUẾ Tổ công nghệ TT 2   200,000
13 BÙI THỊ NGỌC THOA Khoa KT&QTKD 8   800,000
14 BÙI THỊ PHƯƠNG XUÂN MAI 1   100,000
15 HOÀNG MINH THỦY TT Ngoại ngữ tin học   2 800,000
16 PHẠM THỊ AN K62A - KTO 2   200,000
17 CAO THỊ VIỆT NGA Viện CNSH LN 9   900,000
18 TRẦN TUẤN BÌNH Công An PCCC 2 1 600,000
19 NGUYỄN ĐỨC QUANG Phòng KT&ĐBCL 2   200,000
20 LÊ THỊ THU HIỀN  Phòng KT&ĐBCL 12 4 2,800,000
21 NGUYỄN VŨ LÂM Phòng Hành Chính tổng hợp 5   500,000
22 LƯƠNG THẾ HƯNG Phòng Hành Chính tổng hợp 7   700,000
23 NGUYỄN VĂN DIỄN  Viện CN Gỗ và Nội thất 6 1 1,000,000
24 PHÙNG VĂN KHẢ K62-BVTV   1 400,000
25 NGUYỄN HỮU GIANG Phòng hợp tác quốc tế   2 800,000
26 NGUYỄN THANH PHƯƠNG Thẩm định giá và đầu tư Qtế 1 1 500,000
27 BÙI THỊ MINH NGUYỆT Khoa KT&QTKD   3 1,200,000
28 ĐÀO DUY PHƯƠNG Phòng tài chính kế toán 11 1 1,500,000
29 NGÔ THỊ HỒNG NGÁT  Trường CĐ NL Nam Bộ 2   200,000
30 NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ Phòng ĐT SĐH   2 800,000
31 LÊ TIẾN SẤU  Tổng cục lâm nghiệp 2   200,000
32 TRẦN VIỆT HÙNG Viện KH LN 2   200,000
33 NGUYỄN NHƯ NGỌC Viện CNSH LN 5   500,000
34 NGUYỄN THỊ THU TRANG Viện CNSH LN 5   500,000
35 KHUẤT THỊ HẢI NINH Viện CNSH LN 3   300,000
36 PHẠM NHƯ NGỌC  Cựu SV K59-QTKD tại Nga 15   1,500,000
37 HOÀNG THỊ ANH THƯ Hội Sinh Viên trường 3 1 700,000
38 NGUYỄN THANH TÙNG Cựu sinh viên K50-QTKD 5   500,000
39 ĐỒNG THỊ THANH  Viện QLĐĐ&PTNT 2   200,000
40 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Phòng tài chính kế toán   1 400,000
41 PHẠM THỊ TUYẾT MAI Phòng tài chính kế toán 2 1 600,000
42 VŨ KIM DUNG Viện CNSH LN 29   2,900,000
43 VŨ KIM DUNG Ủng hộ tiền mặt     670,000
44 NGUYỄN ANH TUẤN  B.Q Lý các dự án LN 1   100,000
45 BÙI THỊ LINH Khoa QLTNR&MT 5   500,000
46 DƯƠNG VIỆT HÙNG Phòng quản trị TB 5   500,000
47 NGUYỄN VĂN DŨNG K63 KTXDCT 3   300,000
48 NGUYỄN NHƯ NGỌC Viện CNSH LN 15   1,500,000
49 HOÀNG THỊ HẢO Khoa KT&QTKD 4   400,000
50 ĐOÀN THỊ HÂN Khoa KT&QTKD 5   500,000
51 ĐỖ MINH HUẤN CỰU SV K46B LH   4 2,000,000
52 HOÀNG GIA DƯƠNG Khoa CĐ&CT   1 400,000
53 VŨ THỊ MAI K61 CNSH   2 800,000
    TỔNG CỘNG 193 52 42,170,000

Chia sẻ