Thông báo
Cập nhật kết quả bình xét quần chúng-sinh viên ưu tú vào Đảng hàng tháng 14 tháng 7, 2017

Đây là danh sách quần chúng ưu tú đã được Hội nghị Chi bộ nhất trí để làm hồ sơ vào Đảng. Các quần chúng liên hệ mua hồ sơ tại Văn phòng Đảng ủy Trường (phòng 506, nhà A2); chủ động khai lý lịch vào Đảng theo mẫu 2-KNĐ ở dưới và đến phòng 210 nhà A1 để được hướng dẫn các bước tiếp theo nếu chưa rõ.

Đọc tiếp
Điều lệ Hội diễn nghệ thuật quần chúng HSSV năm 2016 14 tháng 4, 2016

Ngày 12/4/2016, Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi ký Quyết định số 622/QĐ-ĐHLN-CTCTSV về việc ban hành Điều lệ Hội diễn nghệ thuật quần chúng HSSV Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2016.

Đọc tiếp