Danh sách quần chúng-sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng (cập nhật)

29 tháng 5, 2020

NGÀY 24/9/2020

1 Nguyễn Quốc Khánh 61B QLTNR
2 Vũ Thị Ánh Hồng 61A QLĐĐ
3 Nguyễn Quốc Bảo 61 KHMT
4 Phạm Thị Mỹ Hảo 61 KHMT
5 Nguyễn Thị Hiên 61A Lâm sinh
6 Cao Minh Nhất 62 Lâm nghiệp
7 Phạm Trung Hiếu 62A QLTNR
8 Ma Đình Tú 62A QLTNR
9 Quách Đình Huy 62B QLTNR
10 Đặng Quang Minh 62B QLTNR
11 Hoàng Thị Anh Thư 63 QLĐĐ

 

NGÀY 05/9/2020

1 Lê Quốc Vương 61 CBLS
2 Phạm Văn Duy 61 CBLS
3 Bùi Ánh Thư 61 CTXH
4 Hồ Văn Suôn 61 CTXH
5 Ma Thị Quế Chi 61A LS
6 Hoàng Công Minh 61B LS

 

NGÀY 19/7/2020

1

Trần Thị Huyền

61 QLTN&MT

2

Lê Trần Đức

61 QLTN&MT

3

Lê Hoàng Phong

61 OTO

4

Hoàng Thị Xuê

61A LS

5

Phan Mạnh Hiền

61 LN

6

Lê Ngọc Anh

61A LS

7

Phạm Nguyễn Lê Minh

61 OTO

8

Hoàng Thị Hương

61 CTXH

9

Đỗ Thị Trang

61 CTXH

10

Tẩn Vần Hương

61A QLĐ

11

Lò Văn Thái

61A QLĐ


     
1 Nguyễn Thị Hải Yến 61A CNSH 02-3-2020
2 Lê Thị Tú Linh 61A CNSH 02-3-2020
3 Hoàng Văn Huy 62A QLTNR 02-3-2020
4 Đào Thu Hường 61c Kế toán 02-3-2020
5 Hoàng Thị Uyên 61c Kế toán 02-3-2020
6 Nguyễn Thị Huyền 61b Lâm sinh 02-3-2020
7 Nguyễn Thị Sa 61b Lâm sinh 02-3-2020
8 Nguyễn Tất Tiếp 61 Lâm nghiệp 02-3-2020
9 Vũ Việt Bảo 61 Lâm nghiệp 02-3-2020
10 Phạm Thị Hằng 61a QLTNR 02-3-2020

 


Chia sẻ