Tuyển học viên Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel khoá 2020-2021 26 tháng 12, 2019

Nam, nữ: có độ tuổi từ 20 đến 25, đủ sức khoẻ làm việc. Những học viên tham gia chương trình phải là sinh viên đã học hết năm thứ 2 trở lên hoặc vừa tốt nghiệp chưa quá 2 năm của các trường Đại học, Cao đẳng có chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp như: Trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thủy sản, kinh tế nông nghiệp, thực phẩm, sinh học, tài nguyên môi trường, bảo vệ thực vật.

Đọc tiếp