Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa tuyển sinh viên tốt nghiệp, SV thực tập ngành Chăn nuôi, Thú y, KHCT, KHMT...

23 tháng 10, 2020


Chia sẻ